nexiu SYNCPIPE PLUS Anfrage

  Tarif mit 24 Monaten Vertragslaufzeit*

  nexiu Syncpipe Plus 300/100 für 399,- € / Monatnexiu Syncpipe Plus 500/100 für 799,- € / Monat


  Rufnummer-Übernahme

  Rufnummer übernehmenRufnummer nicht übernehmen


  Vertragsoption

  Weitere Rufnummern - pro 10 Rufnummern & Monat 5,- €*Weitere Rufleitungen - pro Leitung & Monat - 2,99 €*