nexiu SYNCPIPE PLUS Anfrage

    Tarif mit 24 Monaten Vertragslaufzeit*

    nexiu Syncpipe Plus 300/100 für 399,- € / Monatnexiu Syncpipe Plus 500/100 für 799,- € / Monat


    Rufnummer-Übernahme

    Rufnummer übernehmenRufnummer nicht übernehmen


    Vertragsoption

    Weitere Rufnummern - pro 10 Rufnummern & Monat 5,- €*Weitere Rufleitungen - pro Leitung & Monat - 2,99 €*